O BabyGuru

Dětská firemní skupina BabyGuru zahájila svoji činnost 1.října 2014. Od této doby nabízí rodičům/zaměstnancům skupiny OmnicomMediaGroup každodenní celodenní péči o jejich děti předškolního věku, zajímavý program v období prázdnin, např. formou příměstských táborů pro děti mladšího školního věku. Smyslem BabyGuru je péče, vzdělávání a zábava pro děti tak, aby jejich rodičům pomohl a umožnil sladit provoz rodiny se svojí profesí.

Základní informace

péče o děti předškolního věku:

péče o děti mladšího školního věku (cca 1.-4. třída) - týká se pouze dětí zaměstnanců skupiny Omnicom:

Informace pro rodiče nových dětí:

Stáhněte si v záložce jak postupovat dole naše Rady k adaptaci dítěte  snažte se adaptační dobu dodržet. Každé dítě je jiné a některým dětem to trvá déle. Nespěchejte na ně :-)
Potřeby a vybavení pro děti navštěvující skupinu:
náhradní oblečení, bačkory, pyžamo,  lahvičku na pití-jeli na ni dítě více zvyklé, hygienické potřeby (plenky, vlhčené ubrousky), pohotovostní hygienické potřeby v DS k dispozici, oblíbeného plyšáka - je-li.

Péče o předškolní děti

Péče o děti ve věku 2 až 6 let probíhá skupinově. Maximální počet dětí je 12. Důraz klademe na individuální přístup ke každému dítěti, respektování jeho vývojových a individuálních potřeb.

Stravování a pitný režim

Celodenní stravování a pitný režim jsou zajištěny (dopolední svačina, oběd, odpolední svačina  - dle délky pobytu dítěte ve skupině).  Obědy dováží společnost Bionea, www.bionea.cz, zde naleznete i aktuální jídelníček.

Přihlášené děti mají automaticky zajištěno stravování (nutno přihlásit dítě v rezervačním systému nejpozději do 16.00 hod. předchozího dne). V případě, že se rodič rozhodne dítě z BabyGuru odhlásit, je  nutné učinit tak nejpozději do 16.00 hod. předchozího dne a strava je pak také odhlášena. Při pozdější odhlášce není již možné stravu zrušit, pak je nutné oběd uhradit nebo si ho vyzvednout v BabyGuru do přinesených nádob.

Cena stravného: 95 Kč/den (obsahuje polévku, hlavní jídlo, dopolední a odpolední svačinu a pitný režim). Cena oběda je 65 Kč, cena jedné svačiny vč. pitného režimu je 15 Kč.

Všechny uhrady nákladů probíhají na základě fakury vystavené ze systému. Stravné se hradí vždy dopředu pro objednané dny na následující měsíc, v následujícím měsíci je dle odchozených a omluvených dnů provedeno zpětné vyúčtování. 

 

Provozovatel dětské skupiny OMNICOM BabyGuru:

Žít spolu, o.p.s.
Golčova 24
140 00  Praha 4

 

IČO: 24166685
Číslo účtu: 2500191412/2010
www.zitspolu.cz

Seznamte se s našimi lektorkami:

Klára Tomková Vedoucí dětské skupiny a chůva

Klára je zakladatelkou neziskové organizace Žít spolu a vedoucí dětské skupiny. Je absolventkou střední pedagogické školy - obor vychovatelství . Studovala sociální práci na Vyšší odborné škole sociálně právní a na Filosofické fakultě University Karlovy. Má dlouholetou praxi v oboru a v primární prevenci. Sama má 3 děti a 3 vnoučata. Má ráda práci s dětmi a když se pořád něco nového děje:-).

Jája Pajerová chůva v DS

Jája je původně dětská zdravotní sestra. Má patnáctiletou praxi s dětmi a nejvíc jí baví přirozené výtvarné činnosti a tvoření s dětmi. Má dva syny a ve volném čase se ráda věnuje své rodině, sportu a cestování.

Dorotka Gajdošová chůva v DS

Dorotka je studentkou aplikované ekologie a s dětmi má dlouholetou zkušenost jako vedoucí kroužků. Má certifikovaný kurz chůva v dětské skupině. Nejraději sedí u táboráku s kytarou a když to zrovna počasí nedovolí, ráda chodí do divadla a na koncerty. Je členkou tanečního souboru Hradišťan a kromě tancování ráda běhá. S dětmi z BabyGuru tráví čas velmi ráda, protože jsou učenlivé, hravé a bezvadné :-)

Milada Žížková pomocná chůva v DS

Miládka vyniká hlavně svou obrovskou trpělivostí se všemi dětmi. I přes svůj handicap je plnohodnotnou sílou v našem týmu a děti jí prostě zbožňují :-) Sama má dceru ve školním věku. Baví ji pro děti vymýšlet stále nové a nové výzvy.

Jarmila Duljevič chůva v DS

Jarmilka je naše posila napříč všemi našimi dětskými skupinami. Nemá pravidelné služby, ale je prostě vždycky tam, kde jí je potřeba. :-) Má plnou kvalifikaci chůvy - vystudovala sociální politiku a sociální práci na univerzitě v Bělehradě. Má dlouholeté zkušenosti a praxi s dětmi jako chůva v domácí péči i jako vychovatelka na internátní škole Jaroslava Ježka pro děti s poruchami zraku. Mluví plynně česky - má státní zkoušku z českého jazyka, i když na přízvuku poznáte, že je v Čechách nenarodila. Děti miluje a děti zase jí. Kromě práce má ráda turistiku, cestování a všechno hezké.

Alžběta Vondrová chůva v DS

Bětka je naše poslední nová posila - vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní v Praze, kde během svého studia absolvovala odborné praxe v různých zařízeních včetně mateřské školy. Nyní studuje speciální pedagogiku obor vychovatelství. S dětským kolektivem má zkušenosti i jako praktikant na letním táboře. Děti podporuje v jejich dovednostech a kvalitách které prokazují, včetně rozvíjení prosociálního chování. Společně s dětmi ji nejvíce baví výtvarná činnost které se také věnuje i ve svém volném čase.