Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Celoroční projekt – Jak to vidí sluníčko

Leden – Paní Zima kraluje

Co můžeme prožít a naučit se v zimě. Jak vypadá příroda v zimě, její charakteristické znaky. Povídání o sněhu, mrazech, zvířatech a květinkách v zimě. Zvířátka a zimní spánek. Rampouchy a sníh – skupenství vody. Krmení ptáčků, výroba krmítka. Hry na sněhu, stavění sněhuláků. Bezpečnost v zimě venku i při zimních sportech.

Dílčí vzdělávací cíle: · Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…) · Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení · Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám · rozvoj poznatků, schopností, dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit · vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky