Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

DUBEN – Co se děje v přírodě, když přichází jaro – pozorování proměny přírody, zvířátka a jejich mláďátka, jarní barvy. Sázení rostlinek. Velikonoční svátky, tradice, koledy. Velikonoční dílna pro rodiče a děti. Doprava, dopravní prostředky a značky, bezpečnost na silnici, cestování. Den Země, vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Pálení čarodějnic – tradice.

Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj užívání všech smyslů Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti Rozvoj smyslového vnímání – přechod od konkrétního názorného myšlení k myšlení slovně logickému, rozvoj paměti a pozornosti, tvořivé sebe vyjadřování Vytváření elementárního podvědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí. Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky