Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Květen – Moje rodina, barva růžová

Svátek práce – jaké známe profese? Co dělá tatínek, maminka, babička nebo dědeček? Den rodiny – co je to rodina, kdo všechno do naší rodiny patří, jak se jmenuje maminka, tatínek, bráška, sestřička, babička nebo dědeček. Svátek maminek. Divadlo v RC U Motýlků v Kunraticích „Co zaseješ, to sklidíš“.

Dílčí vzdělávací cíle: · Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství)ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané · Uvědomění si významu zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. · Vytváření povědomí o povinnostech pomáhat podle svých schopností. · Pochopit, že každý má ve společnosti rodiny svou roli, podle které je třeba se chovat. · Dozvědět se o ochraně rodiny a domova před cizími lidmi. · Znát členy své rodiny, kdo do ní patří. · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti jemné motoriky