Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Únor – Zimní radovánky, celoroční projekt Barvy kolem nás – únor barva bílá.

Poznáváme zimní hry a sporty, výstroj, vybavení i oblečení. Zimní olympiáda – olympijská vlajka – procvičení tvarů a barev. Seznámení dětí s pojmem masopust – tradiční jídla, zvyky, výroba masek, výroba chřestítek – hudebních nástrojů. Maškarní rej pro děti.

Dílčí vzdělávací cíle: Rozvoj a posilování sportovních dovedností dětí, estetického i smyslového vnímání Vytváření pozitivního vztahu k zimním sportům Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Osvojení si a prohloubení poznatků o tvarech a barvách Seznamování s tradicemi, posilování kulturní sounáležitosti Rozvíjení přirozených schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky