Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Prosinec – Těšíme se na Vánoce – barva adventu – FIALOVÁ.

Seznámení se s tradicemi – co je to Advent, Barbora, Mikuláš. Přiblížení vánočních svátků, tradic. Pečení perníčků a cukroví. Zdobení vánočního stromečku, zpívání koled. Pozorování vánoční výzdoby ve městě, prodej kaprů, stromečků. Jak doma slavíme svátky, výroba přání a vánoční výzdoby. Vánoce jako období plné citových vazeb.

Dílčí cíle:  Rozvoj užívání všech smyslů  Rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání  Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti)
Vytváření povědomí o lidských mezilidských morálních hodnotách  Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální – výtvarné, hudební, pohybové, dramatické  Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky