Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Červen – Milé léto, cos nám přineslo, barva tyrkysová

Zhodnocení celého roku v DS, Voda, její podoby a kde se vlastně bere. Jak vypadá příroda v létě, co lidé v létě dělají. Plány na prázdniny, dovolená, cestování. Uvědomění si přátelství a hezkých vztahů mezi sebou. Výlet a fotografování. Dílčí vzdělávací cíle: · Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí · Rozvoj řečových a jazykových schopností · Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) · Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat · Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci · Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí · Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách