Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Únor – Zimní radovánky

Poznáváme zimní hry a sporty, výstroj, vybavení i oblečení. Vyrobíme si brusle, lyže a bude mi závodit. Seznámíme se s Masopustem– tradiční jídla, zvyky, výroba masek a také karneval. Po celý únor budeme pozorovat také přírodu kolem nás – hlavně ptáčky na naší zahradě – což je součástí našeho ročního projektu ”Život kolem nás”. Celý měsíc si budeme, malovat, tancovat, zpívat si a hrát na téma zimní sporty a také opět proběhne oblíbená keramika.

Dílčí vzdělávací cíle:

· Rozvoj a posilování sportovních dovedností dětí, estetického i smyslového vnímání · Vytváření pozitivního vztahu k zimním sportům · Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám · Osvojení si a prohloubení poznatků o tvarech a barvách · Seznamování s tradicemi, posilování kulturní sounáležitosti · Rozvíjení přirozených schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky