Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Září – Buďme kamarádi

Dozvíme se jména všech nových kamarádů i chův. Řekneme si, kolik je nám let, co máme rádi, kde bydlíme Společně si vytvoříme naše pravidla – jak to u nás chodí – režim dne, jak se chováme k sobě navzájem – poprosíme, poděkujeme, omlouváme se … atd. Seznámíme se se všemi částmi dětské skupiny – s tělocvičnou, kam chodíme cvičit když je ošklivé počasí. Se zahradou a našim novým hřištěm, kam si chodíme hrát. V září nás ještě nečekají žádné aktivity jako keramika nebo angličtina, s těmi počkáme do října, až si na sebe všichni zvykneme :-)

Dílčí vzdělávací cíle: · poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření · Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu · Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte · Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem · Seznamování s pravidly chování ve vztahu k ostatním lidem · Získávání relativní citové samostatnosti · Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování · Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností · Vytváření zdravých životních návyků · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky