Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Říjen – Podzimní čarování

Pozorování přírody a uvědomování si znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Povídání o práci na zahradě, v sadě a na poli, o tom, co je sklizeň. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – déšť, mlha, sníh. Sbírání podzimních plodů v přírodě a tvoření z nich. Písničky s podzimní tématikou.

Dílčí vzdělávací cíle:

· Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování

· Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností

· Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky

· Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování

· Rozvoj smyslového vnímání