Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Červenec a srpen

Prázdninový provoz :-) Výlety a pobyt v přírodě, tvoření, zpívání a užívání prázdnin!

Dětská skupina je otevřena 15. –19.7, 29.7. – 16.8.