Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Celoroční projekt – BARVY KOLEM NÁS – barva oranžová

Listopad – co ze mě dělá člověka

Podzim a jeho barvy. Uvědomění si vlastního těla, seznamování se s jeho částmi, se všemi lidskými smysly a pohybovými schopnostmi. Pojmy zdraví, nemoc, seznámení se s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke zdravému životnímu stylu. Zaměření na pohybovou a smyslovou výuku. Adventní dílna – výroba adventních věnců pro děti a rodiče.

Dílčí vzdělávací cíle:

Uvědomění si vlastního těla Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, výslovnosti, vyjadřování) Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky Rozvoj smyslového vnímání