Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Květen – Moje rodina

Co je to rodina, pojem rodina a rodinné vztahy mezi jejími členy. Vyjmenování členů úzké i širší rodiny. Role muže a ženy v rodině, ve společnosti, odlišnosti, profese. Kde bydlíme a žijeme. Předměty v domácnosti, bezpečí doma i před cizími lidmi. Jaro je v plném proudu – změny v přírodě kolem nás, sázení kytiček na zahradě, Svátek maminek – posezení pro maminky s překvapením.

Dílčí vzdělávací cíle:

· Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství)ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané · Uvědomění si významu zázemí v rodině pro bezpečí a rozvoj osobnosti. · Vytváření povědomí o povinnostech pomáhat podle svých schopností. · Pochopit, že každý má ve společnosti rodiny svou roli, podle které je třeba se chovat. · Dozvědět se o ochraně rodiny a domova před cizími lidmi. · Znát členy své rodiny, kdo do ní patří. · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti jemné motoriky