Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Červen – Milé léto, cos nám přineslo

Zhodnocení celého roku v DS, uvědomění si přátelství a hezkých vztahů mezi sebou, výroba náramku přátelství. Jak vypadá příroda v létě, co lidé v létě dělají. Plány na prázdniny, pojem dovolená, cestování, stanování. Uvědomění si nebezpečí, které nám může o prázdninách hrozit – učit děti uvědomovat si, na co stačí, jaké jsou jejich možnosti. Výlet do Toulcova dvora, focení dětí a oslava dne dětí.

Dílčí vzdělávací cíle: · Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí · Rozvoj řečových a jazykových schopností · Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) · Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat · Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci · Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí · Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách