Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Říjen – Podzimní čarování – celoroční projekt barvy – žlutá

Pozorování přírody a uvědomování si znaků podzimu. Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Povídání o práci na zahradě, v sadě a na poli, o tom, co je sklizeň. Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým. Pozorování měnící se barevnosti listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy. Změny počasí – déšť, mlha, sníh. Jak si chráníme zdraví při nepříznivých vlivech chladného počasí. Trénování sebeobsluhy – oblékání, smrkání… Písničky s podzimní tématikou.Oslava narozenin DS.

Dílčí vzdělávací cíle: · Posilování přirozených poznávacích citů, zájmů, radosti z objevování · Rozvoj komunikativních dovedností a řečových schopností · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky · Osvojení si poznatků o počasí · Rozvíjení smyslového vnímání