Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Únor – Zimní radovánky a lidské tělo

Poznáváme zimní hry a sporty, výstroj, vybavení i oblečení. Poznáváme svoje tělo – části těla, orgány, stavba těla. Seznámení dětí s pojmem masopust – tradiční jídla, zvyky, výroba masek, výroba chřestítek – hudebních nástrojů. Maškarní rej pro rodiče a děti.

Dílčí vzdělávací cíle: · Rozvoj a posilování sportovních dovedností dětí, estetického i smyslového vnímání · Vytváření pozitivního vztahu k zimním sportům · Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám · Osvojení si a prohloubení poznatků o lidském těle, anatomii · Seznamování s tradicemi, posilování kulturní sounáležitosti · Rozvíjení přirozených schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky