Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Červen – prázdninový provoz

Plán na léto je jasný – prázdniny a dovolené nás budou provázet celým měsícem. Budeme se snažit trávit co nejvíce času venku a podnikneme i krátké výlety.

Dílčí vzdělávací cíle:

Rozvoj řečových a jazykových schopností Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách