Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Červen – Milé léto, cos nám přineslo, všechny barvy duhy v rámci celoročního projektu Barvy

Zhodnocení celého roku, kamarádství a hezkých vztahů mezi sebou. Jak vypadá příroda v létě, co lidé v létě dělají. Plány na prázdniny -dovolená, cestování. Nebezpečí, která nám může o prázdninách hrozit. Oslava dne dětí, focení a divadélko :-)

Dílčí vzdělávací cíle: Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí Rozvoj řečových a jazykových schopností Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování) Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivnit vlastní situaci Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách