Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Březen – Svět kolem nás

Vypravujeme si s dětmi o naší zemi, seznamování s historickými a kulturními místy našeho města, naší země. Ekologie pro nejmenší – třídění, odpady. Co je to výlet, kam můžeme jet na výlet. Orientace v mapě, turistické značky. Jarní tradice – vynášení Morany, první jarní den…Měsíc knihy – kniha a její význam v našem životě – pojmy spisovatel, ilustrátor, výstava nejoblíbenějších knížek.

Dílčí vzdělávací cíle: · seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu · Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností · Poznávání jiných kultur · Osvojení základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije · Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem · Rozvoj smyslového vnímání – tvary, barvy