Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Celoroční projekt – Jak to vidí sluníčko

Březen – Lidské tělo, roční období, Morana a Velikonoce

Vypravujeme si s dětmi o lidském těle, naučíme se jmenovat a poznávat jeho součásti. Povíme si něco o ročních obdobích, co je vlastně Morana, a budeme se věnovat prvnímu jarnímu svátku – Velikonocům.

Dílčí vzdělávací cíle: · Uvědomění si vlastního těla · Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě · Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, výslovnosti, vyjadřování) · Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí · Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu · Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky · Rozvoj smyslového vnímání