Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

ÚNOR – zimní radovánky – celoroční projekt Barvy – MODRÁ Poznáváme zimní hry a sporty, výstroj, vybavení i oblečení. Zimní olympiáda – olympijská vlajka – procvičení tvarů a barev. Tradice – seznámení dětí s masopustem – tradiční jídla, zvyky, výroba masek, výroba chřestítek – hudebních nástrojů. Maškarní karneval pro děti.

Dílčí vzdělávací cíle: · Rozvoj a posilování sportovních dovedností dětí, estetického i smyslového vnímání · Vytváření pozitivního vztahu k zimním sportům · Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám · Osvojení si a prohloubení poznatků o tvarech a barvách · Seznamování s tradicemi, posilování kulturní sounáležitosti · Rozvíjení přirozených schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky