Baby Guru

Omnicom Baby Guru je dětská skupina pro děti
zaměstnanců skupiny Omnicom Media Group.

Baby Guru

Aktuality

Měsíční plán

Listopad – Co ze mne dělá člověka

poznáváme svět kolem nás a lidské tělo, jeho části a smysly. Poznávání chutí, tvarů, vůní a zvuků. Podzimní barvy a struktury a sběr plodů. Pozorování podzimu. Podzimní tradice – legenda o Sv. Martinovi.

Dílčí vzdělávací cíle:

· Uvědomění si vlastního těla

· Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

· Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, výslovnosti, vyjadřování)

· Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

· Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

· Rozvíjení pohybových schopností v oblasti hrubé a jemné motoriky

· Rozvoj smyslového vnímání