Režim dne

Prosíme všechny rodiče, prostudujte si režim dne předem nástupem dítěte do DS, seznamte s ním i Vaše děti a zvažte, zda dítě tento režim dne zvládne.

REŽIM DNE:

 

8,00 hod.                                 otevírání DS

8,00 hod.          9,00 hod.          scházení dětí, hry podle zájmu dětí, individuální práce s dětmi

9,00 hod.          9,10 hod.          komunitní kruh, pohybová chvilka

9,10 hod.          9,30 hod.          hygiena, dopolední svačina

9,30 hod.          10,15 hod.        individuální a skupinové činnosti

                                                  rozvíjení rozumových, sociálních a fyzických znalostí a dovedností

                                                  výtvarné, pracovní, hudební a dramatizující činnosti, jazykové chvilky

                                                  tělovýchovné chvilky, pohybové, psychomotorické a kontaktní hry

                                                  skupinová práce s předškolními dětmi, uvolňovací cviky pro správné držení tužky

                                                  celkový rozvoj prostorové orientace, paměti a logického myšlení

                                                  celkový rozvoj tvořivosti, řeči, matematických představ

10,15 hod.        11,15 hod.        příprava na pobyt venku, pobyt venku, svlékání a příprava na oběd

11,15 hod.        11,45 hod.        oběd

11,45 hod.        12,00 hod.        hygiena, příprava na odpolední odpočinek

12,00 hod.        14,15 hod.        odpolední odpočinek

14,15 hod.        14,30 hod.        hygiena, vstávání

14,30 hod.        15,00 hod.        odpolední svačina

15,00 hod.        17,00 hod.        individuální a skupinové činnosti, případně pobyt venku, vyzvedávání dětí

17,00 hod.                                 uzamykání DS

Prosíme, respektujte náš režim dne při příchodech a odchodech dětí. Voďte své děti do 9,00 a vyzvedávejte je včas, tak aby mohly plánované činnosti dle režimu dne nerušeně probíhat. Děti jsou na režim dne velmi citlivé a mají rády své rituály.